Over M-Tech

Technici zijn onmisbaar voor de Nederlandse toekomst in zowel economische als maatschappelijke zin. Het bedrijfsleven en branches vragen expliciet om een hogere instroom op niveau mavo/niveau 4 mbo. Om het technisch talent van mavoleerlingen zo goed mogelijk te benutten en de doorstroom naar een technische vervolgopleiding te bevorderen, voerde het Platform Bèta Techniek, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het M-Tech programma uit. 

Het doel van het M-Tech programma was meer aandacht voor technische (exacte) vakken op de vmbo-tl, waardoor meer leerlingen kiezen voor Wiskunde, Natuur en Scheikunde (NaSk) en de doorstroom naar een technische vervolgopleiding wordt vergroot.

Na twee jaar is er een eind gekomen aan de huidige vorm van het stimuleringstraject M-Tech. Om tot sterkere regionale vmbo-mbo netwerken te komen is M-Tech gekoppeld aan het programma Toptechniek in bedrijf (Tib). Met het koppelen worden beide trajecten versterkt en wordt er blijvend aandacht besteed aan bèta en technologie op vmbo-tl.
Meer informatie is te vinden op:www.toptechniekinbedrijf.nl